Används Aikido inom MMA?

Ett väl debatterat ämne på nätet är om Aikido är bättre än MMA (Mixed Martial Arts), eller om MMA är bättre än Aikido. Min fundering är; används Aikido inom MMA? Kan två motståndare mötas, en från Aikido och en från MMA? 

Personligen tycker jag inte att man kan jämföra Aikido med MMA, de är på motsatta ändar av spektrumet kampsport.  Aikido är känd som en subtil konst kampsport som sysslar med anslag på en motståndares styrka, man försöker att avsluta konflikten med så lite skada som möjligt. MMA, som har blivit en egen disciplin, är en relativt ny, modern träningsmetod som är utformad för att producera starka, snabba och hårda idrottare som utför en full-kontakt kampsport.

Aikido

Under de senaste 30 åren eller så, har Aikido minskat gradvis från en kampsport till en lite mer konst sport. Aikido introducerades i Storbritannien 1955 av Kenshiro Abbe Sensei. Då var Aikido traditionell och bestod av hård fysisk träning, med sparkar och slag. Styrketräning och löpning ingick också, med pass på allt mellan 10 och 200 armhävningar. I många moderna Aikido stilar idag finns det få tecken på att kämpaglöd, eftersom den krigiska aspekten har fått ge vika för ”Aiki kärlek”.

MMA

MMA däremot, är en kampsport med sparkar, slag och kast där det är full kroppskontakt som gäller. Till skillnad från andra kampsporter där det är vissa regler att följa, har MMA regler endast för vad man inte får göra. Man får inte:

  • Använda tillhyggen
  • Bitas, nypas, klösas eller peta i ögonen
  • Slå eller sparka i skrevet

Matcherna inom MMA utförs inom tidsbestämda ronder och då får allt annat göras än ovan nämnda punkter. Egentligen skulle man generellt kunna säga att MMA kan liknas eller jämföras med gammal traditionell Aikido. Den var mer hårt än den är idag och där sparkar och slag var en viktig del i Aikidon. Idag finns det många personer som gått från Aikido in i MMA och de har sagt att de har med sig många bra tekniker från Aikidon som ger positiv inverkan på deras MMA.


Posted in Sport by with comments disabled.