Aikido träning – hur går det till?

Aikido är en japansk kampsport som fokuserar på att använda motståndarens kraft mot honom själv. Träningen består av tekniker som innefattar rörelser som kast, fällningar och låsningar. Dessa tekniker tränas både mot en partner och mot imaginära motståndare. Träningen är ofta fysiskt krävande och kan innefatta både repetition av tekniker och sparring. Aikido är också känt för att ha en fokus på mental träning och förbättring av självkontroll.

Aikido är en kampsport som utvecklades av Morihei Ueshiba i Japan under 1920-talet. Det betyder ”vägen för samhällelig harmoni” och det syftar till att neutralisera attacker utan att skada motståndaren. Aikido är känt för att inte ha några tävlingar eller konkurrens, istället fokuserar träningen på att utveckla tekniker och förbättra sin egen fysiska och mentala hälsa.

Aikido tekniker kan användas för självförsvar men det är också vanligt att det används för personlig utveckling och förbättring av självkontroll. Träningen kan ske i en dojo (träningslokal) under ledning av en instruktör och det är vanligt att träna i traditionella kläder som hakama och keikogi.

Aikido träning innefattar en mängd olika tekniker som kan delas in i fyra huvudgrupper: kast, fällningar, låsningar och kontrolltekniker. Kasttekniker innefåller att använda motståndarens momentum för att kasta honom till marken medan fällningar handlar om att få ner motståndaren medan låsningar syftar till att immobilisera motståndarens leder. Kontrolltekniker handlar om att hålla kontroll över motståndarens rörelser och position.

Träningen innefattar både solo-övningar och partnerövningar. Solo-övningar kan innefatta repetition av tekniker eller kata (förprogrammerade sekvenser) medan partnerövningar innefattar träning mot en verklig motståndare. Sparring är inte vanligt inom aikido, men det finns viss grad av kontakt och träning med verkliga motståndare.

Aikido träning är också känt för att ha en stark fokus på mental träning. Det handlar om att utveckla självkontroll och förbättra sin förmåga att hantera stress och aggression. Detta kan ske genom meditation, andningstekniker och fokusövningar.

Det är också vanligt att aikido-utövare följer en etik och en moralisk kodex, som handlar om respekt och ödmjukhet mot andra och mot sig själv.


Posted in Träning by with comments disabled.