Svensk Skyttesport

Skytte är den individuella sporten som trots så lite medial uppmärksamhet faktiskt får rankas som en av världens största sporter med över 75 miljoner aktiva medlemmar i samtliga grenar. Skytte som sport är undervärderat i den meningen att killar och tjejer tävlar i samma klasser och därmed deltar på exakt lika villkor, något som borde belysas och premieras. Skytte som idrott har fler fördelar än så och är faktiskt en väldigt inkluderande sport där du oavsett hur du ser ut, eller hur lång eller kort du är inbjuds att vara med. Det handlar alltså uteslutande om prestation.

Är man nyfiken på att hålla på med skytte som sport kan det vara en god ide att besöka någon av de lokala skytteföreningarna för att testa på vilken gren som man tycker är roligast. Inom skytte finns det många grenar och som med allt annat så blir man bäst på det man tycker är roligast. När du hittat din gren och valt en förening som du vill vara medlem i så kan du räkna med god gemenskap och roliga evenemang så som föreningsfester, läger och andra trevliga aktiviteter.

Det speciella i denna idrottsgren är att man tävlar med vapen, därför är det av största prioritet att man har respekt för idrottsredskapet och andra medmänniskor i synnerhet. Generellt säger man att om man uppträder lugnt och tryggt, så finns det ingen egentlig åldersgräns. Det handlar om mognadsgrad i största allmänhet. Men vissa skytteföreningar har valt att sätta åldersgränser, av olika skäl.

Skytte är en av dom billigaste fritidsaktiviteterna man kan ägna sig åt, då medlemsavgifterna är relativt låga och kostar sällan mer än 50 -250 kr per år. Att medlemsavgifterna inte är riksomfattande beror på att det varierar från förening till förening vad som ingår i avgiften. Vissa föreningar står för allt som hör tävlingsskyttet till som ammunition, tavlor och tävlingsavgifter, medan andra inte gör det.

Eftersom att det varken finns något krav eller förväntan på att du ska ha en egen utrustning så rekommenderas du att ta god tid på dig med att känna om sporten är något du vill satsa på, först när du bestämt dig för att satsa kan det vara aktuellt att köpa en egen utrustning.


Posted in Sport by with comments disabled.